Priser

Priser for 2023:
Børnehavebarn 2350,- kr. pr. måned
Vuggestuebarn 3100,-kr. pr.måned
Juli måned er betalingsfri

Reglerne for søskenderabat, økonomisk- og social friplads er de samme som i Morsø kommune