Priser

Priser for 2024:
Børnehavebarn 2550,- kr. pr. måned
Vuggestuebarn 3350,-kr. pr. måned
Juli måned er betalingsfri

Reglerne for søskenderabat, økonomisk- og social friplads er de samme som i Morsø kommune