Pædagogik

Naturklogskab

I vores naturbørnehus elsker vi udeliv og gør alt, hvad vi kan, for at gøre børnene kloge på både sig selv og naturen. Vi bruger vores egne udearealer, skov, fjord, eng og molergrav som vores legeplads og dufter og smager på alt muligt. Bær og bålmad er vores livretter, og robuste, nysgerrige, videbegærlige, beskidte, sociale og ikke mindst trygge børn med røde kinder er vores succeskriterier.

Vores udgangspunkt for arbejdet omkring børnene er dannet i en viden om og klippefast tro på, at børn, når de i et trygt miljø, er sanseligt og sansemotorisk velstimulerede, er klar til at rumme de udfordringer og al den viden og læring, livet tilbyder.

Naturklogskab er for os en viden om den natur og verden, vi er en del af, en respekt for naturen som en levende organisme og en anerkendelse af naturen som en læremester – uden begrænsninger. Vi bruger uderummet til al slags læring og vægter den ro, uderummet giver til både børn og voksne, uanset alder og forudsætninger.

Erfaringer dannet igennem førstehåndsindtryk, er erfaringer, der sætter spor, hvilket betyder, at vi i praksis gør alt hvad vi kan, for at børnene danner deres egne erfaringer ved at give dem muligheder for udforskning og ved at være vejledende, omsorgsfulde, fordybede og engagerede voksne.

Vi arbejder med naturvidenskab, bevægelse, science, matematik og sprog og kendetegnes ved en praksis, hvor tid, tryghed, nærvær, refleksion, trivsel, medbestemmelse, ansvarlighed, rummelighed og socialisering er i højsædet.

Vi tror på, at selvhjulpne børn fyldt med selvværd er glade børn, og vi arbejder anerkendende i alt, hvad vi gør, og har altid fokus på relations arbejdet med og omkring børnene.

Forældresamarbejde

Et nært og tillidsfuldt samarbejde med børn og forældre er en af grundstenene i et børnehus som vores. Vores forældre følger med i børnenes hverdagsliv i vuggestuen og børnehaven igennem eksempelvis forældreråd, forældremøder, fælles arbejdsdage og igennem billeder i vores lukkede gruppe.

Der afholdes 2 årlige forældremøder i naturbørnehuset, hvor der er mulighed for at drøfte forskellige temaer med relation til hverdagen i hhv. vuggestue og børnehave. Møderne er placeret om foråret og om efteråret. På efterårs-forældremødet afholdes valg til børnehusets forældreråd.

Hvis vi oplever mistrivsel eller andre forhold, der kræver en snak om det enkelte barn, er vi i tæt dialog med vores forældre for at afhjælpe situationen. Vi forventer, at vores forældre udviser engagement og understøtter de pædagogiske tiltag, der iværksættes for at støtte og udvikle børnene.

Den daglige kontakt foregår typisk i forbindelse med aflevering og afhentning af børnene. Her er der mulighed for at lave aftaler for det enkelte barn, informerer omkring ændringer eller andet relevant der kunne have betydning for barnets hverdag. I vuggestuen er den daglige og nære kontakt imellem personale og forældre en selvfølge, under forudsætning af, at børnenes tarv altid kommer først.